Barát-patak torkolat és környezetének fejlesztése

Főoldal


Projekt azonosítószáma: KEHOP-6.4.1-22-2023-00001
Támogatási összeg: bruttó 3.100.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt kezdő időpontja: 2021.04.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.09.15.

A fejlesztés bemutatása:
A Barát-patakon – dunai árvíz időszakában – a víz visszaáramlásának megakadályozására a jelenlegi töltés fejlesztése, visszatöltésezése helyett árvízvédelmi torkolati műtárgy (árvízkapu) épül. Az árvízkapu alapvető feladata lesz a Duna emelkedő vízszintje esetén a biztonságos árvízi zárás, a Duna vizének kizárása a patak medréből, a váratlan nagy csapadékmennyiség levezethetőségének biztosítása, valamint ezen együttes hatások kezelése. A műtárgy lezárása esetén a háttérterületekről érkező csapadékvizet az érkező vízhozammal szinkronban át kell emelni a befogadó Dunába.

Az árvízkapu a Barát-patak meglévő medrében épül, megteremtve ezáltal a kapcsolatot a budakalászi és a pünkösdfürdői védvonalak között, a Budakalászi- és a Csillaghegyi-öblözet egységes védelme érdekében. Így a Duna védvonala észak felől, a Gát utca nyomvonalán érkezik, a tervezett műtárgyon át keresztezi a patakot, majd annak torkolati szakaszán, a jobbparton ívben haladva éri el a pünkösdfürdői árvízvédelmi védmű nyomvonalát, és megszakítás nélkül csatlakozik hozzá. A tervezett műtárgyon 4,0 méter széles üzemi híd vezet keresztül.

Az árvízkapu MÁSZ (mértékadó árvízszint) + 1,50 m szinten épül ki.

A projektben tervezett főbb beavatkozások:
− kétnyílású árvízvédelmi torkolati műtárgy építése a Barát-patakon;
− torkolati műtárggyal egybeépített szivattyútelepek (nyílásonként 2+4 darab beépített szivattyúval és 3 darab tartalék szivattyúhellyel) létesítése;
− üzemi híd építése a Barát-patak 0+187 km szelvényében;
− automata uszadékfogó gerebek elhelyezése a patak felvízi oldalán;
− a patak felvizén egy lapvízmérce, a patak alvízi oldalán egy távjelzős vízmérce létesítése.

A fejlesztés megteremti az összhangot az Árvízi Kockázati Térképezés és Stratégiai Kockázatkezelési Terv, a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv aktualizálása és a Nagyvízi Mederkezelési Terv elveivel.